Rebild Bakker

Her er det hele: Skøn natur, Mountain Bike ruter, Klare kilder, Spillemænd og dans, Opera, Ballet, Geocatching, Gospelkor, Bardatræf og meget mere

Historien og biologi

Egentlig er Rebild Bakker slet ikke rigtige bakker. Rebild ligger et plateau 60 m over den nuværende Lindenborg Ådal, og da istiden sluttede for 12.000 år siden gravede smeltevand og regnvand de dybe slugter, vi kan se i dag.

Rebild-området blev tidligt beboet, fordi den sandede jord var nem at opdyrke med oldtidens primitive redskaber. Den sandede jord blev hurtigt udpint, og lyngen tog over og forvandlede bakkerne til hede. De stejle slugter kunne ikke dyrkes, men fungerede som fællesgræsgang (overdrev) for landsbyen.

Tidligere var der mange flere huse i Rebild Bakker, men nu findes kun Lars Kjærs Hus, der er indrettet som mindestue for den navnkundige krybskytte og hans hustru, spåkonen Marie.

I de skovklædte dele af bakkerne ses de forvredne og mangestammede ge, der er karakteristiske for de gamle løvskove i Rold Skov. Skovbrugs-, Jagt- og Spillemandsmuseet findes udstillinger om egnens historie

Rebild National Park
Rebild National  Park Society, eller Rebildselskabet, er stiftet i 1912.
En kreds af danske emigranter i USmed Max Henius i spidsen indsamlede midler, som gjorde det muligt at erhverve ca. 80 hektar jord i Rebild Bakker. Ved den første Rebildfest i 1912 blev området skænket til det danske folk ved Kong Christian X på følgende vilkår:
Nationalparken skal re åben for publikum og med fri adgang.
Nationalparken skal henligge som naturlandskab.
Det skal re muligt at afholde Rebildfest den Amerikanske Uafhængighedsdag 4. Juli, og andre aktiviteter til fejring af det dansk-amerikanske venskab

Kalken
Under hele Rold Skov ligger der kalk og skrivekridt og i skrænterne til Gravlev Ådal kommer den op til overfladen. Sporene efter kalkudvinding kan ses i det åbne kalkbrud Skillingbro Kalkgrav  med gode muligheder for fossiljagt eller i Thingbæk Kalkmine med bl.a. skulpturmuseum i minegangene

Kildernes skov
Intet sted i Danmark findes mange og så store kilder som i Rold Skov. Regnvandet samles under skoven i kalkens sprækker og hvor årtusinders erosion har blottet kalken i ådalen, dukker vandet igen frem som kilder ved bakkernes fod, måske 50 år senere.
Vandet er køligt, 7-8 grader året rundt. dan har det ret lige siden istidens slutning for mere end 12.000 år siden.

Kilde: Naturstyrelsens Folder:
Rebild Bakker og Gravlev Ådal